ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 25ನೇ ಚಿತ್ರ ‘ಆಡಿಸಿದಾತ’

ರಾಜ್ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 25ನೇ ಚಿತ್ರ ‘ಆಡಿಸಿದಾತ’ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ‘ಆಡಿಸಿದಾತ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪನೇಶ್ ಭಾರಧ್ವಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರುವ ‘ಆಡಿಸಿದಾತ’ ಟೀಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಸಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Related posts