ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ

ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ, ರಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಂಜಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಗಂಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Detailed Recipe in TrendyAngel Kitchen Website: https://trendyangel.in/recipes/raagi-porriadge/

Other porridge recipe: 

Oats Almond Powder & Porridge | Best Meal Option for Toddlers : https://youtu.be/8qmkztFBvjw

TrendyAngel Kitchen | Vegetarian Food | Healthy, Traditional, Modern, Regional & More.

Like TrendyAngel Kitchen on Facebook: https://www.facebook.com/trendyangelkitchen
Follow TrendyAngel Kitchen Instagram: https://www.instagram.com/trendyangelkitchen
Like, Share & Subscribe on YouTube: https://www.youtube.com/c/TrendyAngelKitchen
All Recipes in TrendyAngel Kitchen Website: https://trendyangel.in/

Related posts